Kancelaria – dedykuje usługi w zakresie kompleksowej obsługi doradczej, konsultingowej i szkoleniowej postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zarówno od strony zamawiających jak i wykonawców. Zakres usług obejmuje również doradztwo w zakresie procesu inwestycyjno – budowlanego.

Ponadto usługi obejmują klasyczną obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy oraz prowadzenie szkoleń w formule otwartej i zamkniętej z obszaru zamówień publicznych, procedury administracyjnej oraz prawnej ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym.