Krzysztof Szymański – trener, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Organizacja i prowadzenie szkoleń skierowanych do różnych grup odbiorców w szczególności z następujących obszarów tematycznych:

  • prawna ochrona środowiska,
  • postępowanie administracyjne,
  • zamówienia publiczne,
  • uwarunkowania prawne procesu inwestycyjnego

Szkolenia prowadzone są także na zlecenie zewnętrznego organizatora szkolenia, z możliwością przeprowadzenia szkolenia z wybranych zagadnień i pod kątem określonych branż i grup zawodowych